مذهبی رسانه فرهنگ هنر سیاسی

وبلاگ محسن آموزگار

مذهبی رسانه فرهنگ هنر سیاسی

وبلاگ محسن آموزگار

مذهبی رسانه فرهنگ هنر  سیاسی

مردی را بر صلیب می‌کنند
به جرم این که 2 بار به روستای ما آمده است
و با پیرمردان دست چروکیده روستایی
دست داده است
و پیرزنان ایلیاتی برای او کل زده‌اند ...
او هم پیاله هیچ یک از شیوخ عرب نیست
با توله طلحه‌های انقلاب
و آن زبیر سیف السلام
شمشیر از رو می‌بندد ...
مردی که چهره‌اش تکیده است
سیه چرده است
و هیچ‌گاه از پله‌کان کاخ الیزه با تمسخر بالا نرفته است...
به خاطر غربت مولا
جواب فحش‌ها را نمی‌دهد...

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حسن روحانی» ثبت شده است

تفاوت احمدی نژاد و روحانی

محسن آموزگار | دوشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۱۱ ق.ظ

گزارش رسمی بانک مرکزی حاکی است: دولت هشتم، خرداد ۸۴ با ۴۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بدهی و تعهد خارجی (قطعی و احتمالی) تحویل دولت نهم شد و دولت دهم نیز سال ۹۲ با کمتر از ۱۶ میلیارد دلار بدهی و تعهد خارجی تحویل دولت یازدهم گردید...

 روحانی احمدی نژاد

  • محسن آموزگار

روز زن و دیدگاه های متفاوت

محسن آموزگار | دوشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۰۱ ق.ظ

ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ اخیر ﺭﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺭﻭﺯ ﺯﻥ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎﺕ ﺭﻫﺒﺮﺍﻧﻘﻼﺏ

روز زن

امام ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ:

ﻣﺴﺌﻠﻪﻯ ﺍﺻﻠﻰ، ﻣﺴﺌﻠﻪﻯ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ

ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺟﺰﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭﻯ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺯﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ؟

ﺫﻫﻨﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻏﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻥ ﻣﯿﺰﻧﺪ

- ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ،ﻣﺪﯾﺮﯾّﺖ،ﺑﺮﺍﺑﺮﻯ ﺟﻨﺴﻰ-

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻠّﻰ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ .

ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺩﺭ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ .

ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ ﺍﺗّﺨﺎﺫ ﮐﻨﯿﻢ //

ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ:

ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺯﻥﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ

ﻟﻄﻔﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻏﻠﻂ ﺭﺍ ﭘﺎﯼﺍﺳﻼﻡ ﻧﻨﻮﯾﺴﻨﺪ.

ﺯﻧﺎﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎﯼﻫﻮﺷﻤﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﮐﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .

ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﺍﻋﺘﺮﺍﻑﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﺣﻘﺎﻕ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ » ﻋﺪﺍﻟﺖﺟﻨﺴﯿﺘﯽ« ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

  • محسن آموزگار